Historie Karlína

Vážení sousedé, mrkněte se na středoškolskou práci mého kamaráda, Ing. Arch. Petra Kučery, pojednávající nejen o kulturní historii Karlína – velmi zajímavé čtení

historie Karlína pohledem Petra Kučery