Historie realizace

  • 2013 – výměna vstupních dveří
  • 2014 – rekultivace vnitro-bloku (odplevelení a zatravnění zelené plochy, oprava zídky, odplevelení vydlážděné části dvorku
  • před rekonstrukcí
   • po rekonstrukci

   •  

    2015:  Vítězná firma Roman Langer vybrána za účelem výměny všech oken do uliční strany (krom oken v přízemí), realizace: – září 2015 samotná montáž