Legislativa

Platné znění:

Pdf Nový občanský zákoník (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

Pdf Zákon o obchodních korporacích (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Pdf Zákon o mezinárodním právu soukromém (441 kB, Adobe Acrobat dokument)

Důvodové zprávy:

Pdf Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

Pdf Důvodová zpráva k ZOK (520.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Pdf Důvodová zpráva k ZMPS (237.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/