Požární poplachová směrnice

Obsah a náležitosti požární poplachové směrnice jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Požární poplachová směrnic ke stažení