Bytový dům Petra Slezáka 547/4

Vážení sousedé,

ve složce „zápisy“ najdete zápisy z našich obou posledních schůzí – jak členské tak ze Shromáždění, konaných 15.5.2019.

Krásné léto!

Jan Finger

předseda výboru SV

Napsat komentář